Chotěbořské bytové družstvo

- Obchodní firma: Chotěbořské bytové družstvo

- Spisová značka: Dr 883 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

- Sídlo: MÚ Chotěboř, ul. Trčků z Lípy 69, Chotěboř PSČ: 58301

- IČ: 259 41 801

- Právní forma: Družstvo


Statutární orgány společnosti

-Členská schůze


- Představenstvo:

- předseda představenstva: PATRIK PERKA

- místopředseda představenstva: LIBOR MÁLEK

- člen představenstva: MARTIN HOLUB


- Kontrolní komise:

- předseda kontr.komise: PAVEL ĆERMÁK

- členové kontr.komise: JAKUB HRUŠKA

                                      KAMILA PAVLÍČKOVÁ


Předmět podnikání:

- provoz a správa bytového domu, popř. dalších staveb s provozem a správou domu spojených, a pozemku ve
vlastnictví družstva nebo členů družstva, včetně zajišťování údržby, oprav, modernizace
či rekonstrukce, a hospodaření s majetkem družstva pro tyto účely -
poskytování, popř. zabezpečování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových
prostorů ve vlastnictví družstva nebo členů družstva

- uzavírání smluv o nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), o nájmu jiných než
družstevních bytů a jiných než družstevních nebytových prostorů (jiné než
družstevní byty a nebytové prostory dále společně jen "nedružstevní byt"),
popř. jiných smluv souvisejících s užíváním bytu (nebytového prostoru)

- spolu s činností podle písmen a) až c) i zajišťování správy domů s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví
jiných osob, nebo správa domu a pozemku pro společenství vlastníků jednotek,
kterou družstvo provozuje pouze jako svoji vedlejší a doplňkovou činnost.


Kontakt:

- doručovací adresa :  Březová 1727, 583 01 Chotěboř


bdchotebor

POZOR !!! - důležité upozornění pro obyvatele domu Březová 1727

09.07.2019 07:04
POZOR !!! - důležité upozornění pro obyvatele domu Březová 1727.docx (210720)   Vážení majitelé bytů,   rádi bychom Vás upozornili na to, co se v bytovém domě v Březové 1727 stalo a co je jistě potřeba řešit. V bytě ve 4. podlaží v noci praskla přívodní opletená...