Orgány společnosti

Jednatel společnosti:

 • Ing. Antonín Šotola

 

Valná hromada společnosti – Rada města Chotěboř ve složení:

 • Ing. Ondřej Kozub, starosta města
 • Ing. Tomáš Škaryd, místostarosta města
 • Bc. Marek Holoubek LL.M., MPA, člen rady města
 • PaedDr. Zdenka Königsmarková, členka rady města
 • Mgr. Stanislav Pavlíček, člen rady města
 • Jindřich Pospíchal, člen rady města
 • Mgr. Stanislav Šíp, člen rady města

 

Dozorčí rada společnosti:

 • JUDr. Marie Teuflová, předsedkyně dozorčí rady
 • Petr Albrecht, člen dozorčí rady
 • Ing. Alena Jandová, členka dozorčí rady
 • Ing. Ladislav Kavalír, člen dozorčí rady
 • Ing. Marie Pilařová, členka dozorčí rady