Orgány společnosti

Jednatel společnosti:

 • Ing. Zdeněk Janovský
 • Ing. Petr Sodomka

Valná hromada společnosti – Rada města Chotěboř ve složení:

 • Ing.Tomáš Škaryd - starosta města
 • Ing. Zdeněk Janovský - místostarosta města
 • paní Markéta Pfefferová - člen rady města
 • pan Petr Albrecht - člen rady města
 • Ing. Břetislav Pour, CSc. - člen rady města
 • Mgr.Michal Jakeš - člen rady města
 • Ing. Ondřej Kozub - člen rady města

Dozorčí rada společnosti:

 • JUDr. Marie Teuflová
 • Ing. Marie Pilařová
 • Ing. Alena Jandová
 • Ing. František Muzikář
 • Ing. Ladislav Němec