Bytové družstvo ve Ždírci n.D.

 

 • Obchodní firma: Bytové družstvo ve Ždírci nad Doubravou
 • Spisová značka: Dr 794 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
 • Sídlo: Ždírec nad Doubravou, Družstevní 570, PSČ 582 63
 • IČ. 259 28 295
 • Právní forma: Družstvo
 • Statutární orgán:
 •  
 • Předseda představenstva: Kuboušková Magda
 • Místopředseda představenstva: Jiří Bláha
 • Člen představenstva: Jan Hülle
 •  
 • Kontrolní komise :
 •  
 • Zdenka Bibenová
 • Rostislav Polnický
 • Lenka Polreichová

        

       Předmět činnosti:

 • a) provoz a správa bytového domu, popř. dalších staveb s provozem a správou domu spojených, a pozemku ve vlastnictví družstva nebo členů družstva, včetně zajišťování údržby, oprav, modernizace či rekonstrukce, a hospodaření s majetkem družstva pro tyto účely
 • b) poskytování, popř. zabezpečování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů ve vlastnictví družstva nebo členů družstva
 • c) uzavírání smluv o nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), o nájmu jiných než družstevních bytů a jiných než družstevních nebytových prostorů (jiné než družstevní byty a nebytové prostory dále společně jen "nedružstevní byt"), popř. jiných smluv souvisejících s užíváním bytu (nebytového prostoru)
 • d) spolu s činností podle písmen a) až c) i zajišťování správy domů s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob, nebo správa domu a pozemku pro společenství vlastníků jednotek, kterou družstvo provozuje pouze jako svoji vedlejší a doplňkovou činnost.
 •  

Kontakt:

 • Adresa: Družstevní 570, Ždírec nad Doubravou
 • tel:
 • fax:
 • e-mail:
 • web:   www.tereal.cz/bdvezdirci