Úklid

30.06.2015 07:06

Úklid společných prostor v bytových domech, popř. nebytové prostory. Dále údržbu a úklid přístupových komunikací k nemovitosti a případně i údržbu travnatých ploch. Rozsah a četnost jednotlivých úkonů bude stanovena vzájemnou dohodou. Nedílnou součástí je rozšíření nabídky stavebních prací a údržby nemovitostí pracovníky střediska údržby naší společnosti.