Ing. Antonín Šotola

jednatel společnosti

Telefon:  +420 777 715 905              

E-mail:   teles@chot.cz

        

Je statutárním zástupcem společnosti. Uskutečňuje obchodní a provozní vedení společnosti. Jedná jménem společnosti v pracovně právních vztazích zaměstnanců.