Ing. Petr Sodomka

jednatel společnosti

Telefon:  +420 569 641 426
               

E-mail:   reditel.tereal@seznam.cz

               reality.tereal@seznam.cz

Je statutárním zástupcem společnosti. Uskutečňuje obchodní a provozní vedení společnosti. Jedná jménem společnosti v pracovně právních vztazích zaměstnanců. Zajišťuje realitní činnost společnosti.