Novinky


Chotěbořské bytové družstvo,

 IČ: 25941801,  se sídlem Trčků z Lípy 69, Chotěboř


 


 


 


POZVÁNKA


 


Na  č l e n s k o u   s c h ů z i , která se koná dne 29.6.2014
( neděle) v 18.00 hodin na adrese Březová 1727.

P r o g r a m :

1.             
Zahájení.

2.             
Kontrola prezence a usnášení schopnosti

3.             
Podřízení se ZOK a schválení nových stanov v souvislosti se změnou legislativy po 1.1.2014

4.             
Úkony vyplývající z nových stanov

5.             
Diskuse a připomínky.

6.             
Závěr

Účast všech členů družstva na členské schůzi je nezbytná, z důvodu informovanosti
členů družstva o změnách souvisejících s novou právní úpravou bytových
družstev.

V případě,
že některý člen družstva nemůže z vážných důvodů být na této schůzi
přítomen, musí písemně zplnomocnit k účasti a hlasování jiného člena
družstva, případně jinou osobu. Součástí pozvánky je plná moc.

Návrh nových stanov je zasílám současně s touto pozvánkou. Prosíme členy
družstva, aby své případné připomínky uplatnili ještě před termínem konání
členské schůze do 22.6.2014, doručením kterémukoliv ze členů představenstva.

Upozorňujeme členy družstva, že pokud nebudou stanovy v zákonné lhůtě přizpůsobeny donucujícím
ustanovením nové zákonné úpravy, může soud rozhodnout o zrušení družstva a
nařídit jeho likvidací. Proto je účast členů družstva na členské schůzi NUTNÁ!
 

                                                                       Představenstvo BD